Billettsalet

Som eit særskilt smitteverntiltak må billettkjøp gjerast på nett.  

Billettkjøp på internett
På nettsida vår tilbyr me enkel og sikker kjøp av billettar, berre trykk "Kjøp"-knappen på ønskja arrangement. Du får då ein billett på mobilen, eller du kan skriva den ut heime.
Merk at det for kinoframsyningar er sal av billettar 7 dagar før framsyninga.  

SMITTEVERNTILTAK 
Me oppmodar om billettkjøp på nett til kino, teater og konsertar. Her vil du bli beden om å registrera deg slik at du kan kontaktast i fall smitte av Covid19. Me sel berre nummererte billettar. Ein familie kan t.d. sitja saman, men dette må gjerast i EIT kjøp. I Kulturhuset ønskjer me kontantlaus betaling, men aller helst vil me altså at du kjøper billett på nett.  😃

Me ber om at du vaskar/spritar hender og held minst ein meters avstand. Minst ein meters avstand skal det også vera ved innslepp til og utslepp frå salane. 

Dersom du er i karantene, kjenner deg sjuk eller har symptom på sjukdom må du halda deg heime. 

Velkomen til gode og trygge kulturopplevingar !  

Kontaktinformasjon
Telefon til billettsalet: 53 49 69 66
Er det ei framsyning du gjerne vil få med deg, rår me deg til å vera ute i god tid. Det er ikkje mogleg å reservera billettar på telefon eller kjøpa billettar på internett når det berre er ein time att til framsyninga.

Reservering av billettar
Reserverte billettar til kulturarrangement må hentast 3 dagar etter reservasjon. Det er ikkje mogleg å reservera kinobillettar - du kan kjøpa på nettet eller i Kulturhuset 7 dagar før framsyninga.

Refusjon av billettar

Betalte billettar vert ikkje refunderte. Dette gjeld både ved kjøp på internett og kjøp direkte i billettluka. Det er ingen angrerett på billettkjøp i høve angrerettlova § 19. Betalte billettar kan ikkje byttast til ei anna framsyning, eller til eit anna tidspunkt enn det som står på billetten. Ved avlyste arrangement vil du få attende verdien på billetten, eller få billett til ei anna framsyning.