Offentleg symjing\trening

Billetter

Om arrangementet

Alle badebillettar må kjøpast på førehand på nett. 


Me har begrensa kapasitet i badeanlegget grunna Covid-19 og ønsker av smittevernomsyn å unngå mest mogleg kø. Derfor har me fordelt badetider utover dagen, og ein kjøper enkelt billett til ønska tid. Du møter opp i billettluka som vanleg for utdeling av armband som gir tilgang til badeanlegget. 


Du kan framleis nytta klippekort, velg kategori klippekort, og vis fram kortet i kiosken. 


NB! Skulle du få symptom på Covid-19 eller hamna i karantene/isolasjon etter at billettar er kjøpt ta kontakt med oss på kulturhuset@stord.kommune.no før badetida startar for eventuell refusjon, ikkje møt opp i badeanlegget! 


Smittevernreglar

Kjøp billett på nett på førehand, kom til oppsett tid. 

Hald 1 meter avstand, både i kø og inne i badeanlegget. 

Nytt deg av handvaskar og oppsette desinfeksjonstasjonar. 

Ikkje kom på bading om du viser symptom på Covid-19. 

Ikkje kom på bading om du er i karantene/isolasjon pga. Covid-19.

 

OPNINGSTIDER

Mandag og torsdag 
10.00 - 12.00 Symjing (Stupetårn er stengt) 

Tysdag t.o.m. fredag 17.00 - 19.00 Ope for alle 
19.00 – 20.00 Symjing /trening (Stupetårn er stengt) 

Laurdag 
10.00 - 11.00 Symjing (Stupetårn er stengt) 
11.00 - 14.00 Ope for alle