Offentleg symjing\trening

Billetter

Om arrangementet

Alle badebillettar må kjøpast på førehand på nett. 

OPNINGSTIDER I SOMMAR (23. JUNI - 15. AUGUST):  
  • Måndag til laurdag 12.00 - 15.00 
  • Måndag, torsdag og laurdag opnar hallen klokka 11.00 for trening/ symjing (stupetårn stengt fram til 12.00) 


Me har begrensa kapasitet i badeanlegget grunna Covid-19 og ønsker av smittevernomsyn å unngå mest mogleg kø. Derfor har me fordelt badetider utover dagen, og ein kjøper enkelt billett til ønska tid. Du møter opp i billettluka som vanleg for utdeling av armband som gir tilgang til badeanlegget. 


Du kan framleis nytta klippekort - velg kategori klippekort og vis fram kortet i kiosken. 


NB! Skulle du få symptom på Covid-19 eller hamna i karantene/isolasjon etter at billettar er kjøpt ta kontakt med oss på kulturhuset@stord.kommune.no før badetida startar for eventuell refusjon, ikkje møt opp i badeanlegget.


Smittevernreglar

Kjøp billett på nett på førehand, kom til oppsett tid. 

Hald 1 meter avstand, både i kø og inne i badeanlegget. 

Nytt deg av handvaskar og oppsette desinfeksjonstasjonar. 

Ikkje kom på bading om du viser symptom på Covid-19. 

Ikkje kom på bading om du er i karantene/isolasjon pga. Covid-19.