Den naturnære, kompostmoderne framtida

Professor Dag Jørund Lønning.

Dag Jørund Lønning er professor ved Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) på Bryne. Han er forfattar av Jordboka 1 og 2, som set fokus på livet i molda: samspelet mellom mikroorganismer, dyr og planter og korleis me kan bygga opp under dette og bidra til ei levande jord i framtida. Han viser mange døme på ulike måtar å forvalta naturressursane på, som er både lønsame og bærekraftige. Les meir på www.komposten.no


Bibliotekettirsdag 4 februar kl 19.00-21.00

 Inngangspengar kr 100.-


Arrangørar: Berekraftvekene på Stord, Prosjektgruppa i Lønning Lutlandbruk, bønder i Stord, Fitjar og Sveio.Billettar til Den naturnære, kompostmoderne framtida

  1. Tys 4. feb kl 19:00 Biblioteket Ope
Vis hele programmet
_
_
_