Hordaland Musikkråd: Fagdag

Arenaer for lokalt musikkliv

Hordaland musikkråd inviterer i samarbeid med Stord musikkråd til fagdag og kulturkveld på Leirvik for alle som er opptatt av det frivillige musikklivet. Vi vil her drøfte viktigheten av gode arenaer for både musikk og samtale.

FAGDAG: Stord kulturhus, Småsalen 
TID: 14.00 - 16.30
Åpent for alle intreresserte (påmelding). GRATIS.

På fagdagen vil vi ha fokus på to hovedtema:
- Musikklokaler som er tilpasset og tilgjengelig for det frivillige musikklivet.
- Det frivillige musikklivets påvirknings- og samarbeidsmuligheter i sin kommune.

Presentasjon av funn etter kartlegging og akustikkmåling av musikklokaler på Stord, med påfølgende paneldebatt. Mer informasjon og påmelding:

Bli gjerne med på Kulturkveld på Arena, Bakeriet Frugård, samme kveld kl. 19.30


Billettar til Hordaland Musikkråd: Fagdag

  1. I dag kl 14:00 Småsalen Ope
Vis hele programmet
_
_
_