Symjehallen / Billettar

OFFENTLEG BADING 

Badebillettar kan kjøpast på førehand på nett.

Du møter opp i kiosken for utdeling av armband som gir tilgang til badeanlegget

 

25 meter basseng 28°C - Barnebasseng 32°C -| Stupetårn. (Sklia vår er dessverre stengt, me arbeider med å finna ny).  | 
 

PLANLEGGINGSDAG 12. NOVEMBER:  SYMJEHALLEN, EKSTRA OPE: 11-14 

OPNINGSTIDER 

Måndag og torsdag 
10.00-12.00 symjing/trening

Tysdag – fredag 
17.00 – 19.00 ope for alle.
19.00 – 20.00 symjing trening.

Laurdag
10.00 – 11.00 symjing /trening
11.00 – 14.00 ope for alle.

 

GENERELLE BADEREGLAR

 • Følg alltid opplysningsskilt og badevertane sine rettleiingar.
 • Du må vera minst 10 år (5.klasse) og symjedyktig for å gå åleine i symjehallen.
 • Born under 10 år (5.klasse) må ha fylgje med ein symjedyktig, badande person over 18 år.
 • Ein symjedyktig vaksen (over 18 år) kan maksimalt ha med seg 3 born under 10 år.
 • Rusa eller støyande personar og personar med opne sår, vert bortviste.
 • All bruk av fotoapparat og mobilkamera er forbode i badeanlegget og dusj- og garderobeområda.
 • Før du badar, må du vaska heile kroppen inkludert håret med såpe. Badetøyet skal vera reint og takast på etter kroppsvask.
 • Det er ikkje tillate å bada med undertøy.
 • Bleieborn skal bruka godkjent badebleie.
 • Springing i våtsonene er ikkje tillate.
 • Du må aldri trekka andre under vatn eller stupa/hoppa på andre.

Bra reinhald hos publikum fører til mindre bruk av klor i bassenget. 

 

UTSMYKKING:

Utsmykkinga på vindauga / endeveggen er laga av Øyvind Johnsen i 2004: 

Turid Vikene har smykka ut det som ein gong var billettluke: 

1 billett = 1 time i bassenget  

Information about the Pool

25 Meter Pool 28°C| Toddlers Pool 32°C| Spring Boards |
Admission prices: Adults 55,- | Children 35,- | Students 45,- | Seniors 45,-

Children (under 10 years) who can’t swim must have a parent/guardian with them into the pool ( The grown-up must be in the pool together with the child).

Children under 3 years of age must use diapers for swimming.

To wash body/hair with soap/shampoo not wearing underwear is mandatory before going into the pool.
Only swimsuits are allowed in the pool.
Garment on garment, as shorts under trousers or bikini/bra with a t-shirt over is not allowed. Nor wetsuits, this due to hygiene.
Remember to shower after using the sauna.
Proper cleanliness by the public will lead to less use of chlorine in the pool.
Use of chewing gum and snuff is prohibited.

Photo/video in the swimming hall/pool is prohibited

 Be considerate to others in the swimming hall/pool.

1 ticket = 1 hour in the pool 

 

LEIGESATSAR I SYMJEHALLEN 2021

Symjegrupper pr. time: Barn Kr 200. Vaksne Kr 450  
Ideell/skular pr time: Kr 1 000.  Andre / private pr. time: Kr 1 300   

Utleige av symjehallen må inkludera 2 badevakter med godkjent kompetanse (Kr. 2 000) 

Symjestemne pr time Kr. 600

Offentleg bading: Familie Kr. 150 (2 vaksne og 2 barn. Kr. 30 pr ekstra barn).

OFFENTLEG BADING: Vaksne Kr. 60, barn Kr. 35, student/honnør Kr. 45.