Utstillingar

KVINNEUTSTILLINGA 2018

Opnar 8.mars 2018

"UNDRESS MY EGO"

Utstilling / performance 

Ida Fugli - Janne Robberstad - Sara Birgitte Øfsti

Ida Fugøi: Fotoutstilling: Help-pleHss

Janne Robberstad: "An emotional map og my inner realtionship with clothes"

Sara Birgitte Øfsti: "En god handling" 

 

Klede: bærekraft, forbruk og sosiale tilhøve. Tekstilproduksjon og menneskehandel. Velstand og velferd.

Klede som identitetsmarkør. «Beautyism» i den antroposcene tidsalder.  

 

Janne Robberstad: Som kunstnar med spesialisering innan tekstil er Janne opptatt av
miljøaspekt ved ei tekstil bevisstgjering: meir kvalitet i fokus, mindre bruk-og-kast. Ein nyleg
avslutta master innan kreativitet og bærekraftig design har auka eigen bevissthet om og
engasjement rundt innovative løysingar som fins parallelt med main-stream tekstil-industri.
Mellom anna arbeider ho internasjonalt med Global Science Opera, eit tverrfageleg kreativt
samarbeid med annerkjente forskingsinstitusjonar. Ho lang røynsle som tre-beint utøvar
innan kunst, design og undervisning.

Ida Fugli: Ida Fugli bruker sin bakgrunn innenfor fysisk teater og spesialeffekt -utdannelse,
for å skape underlige effektfulle bilder både gjennom foto og performance. Hun har gjort
flere fotoprosjekt med utgangspunkt i utforsking av teatermediet. Hun har samarbeidet med
fotograf Ben Krauss i ”Papercut Project; Theatricality in Photo” og ”Enter the Dark Rainbow”.
Hun har også gjort flere prosjekter som fotograf, b.la ”We Live Here Anymore” en
utforskning av døde byrom, og urban mytologi, og ”I love Fetsund” en homage til små
plasser utenfor Oslo. Det siste året har hun i tillegg til å undervise i teater på UiA, vært på
DKS turné med ”Dødsdalen,-et lyddrama for scenen”, og vært med i forestillingen ”Mit rum,
Mit hjem” ved Randers Egnsteater.

Sara Birgitte Øfsti: Forteller og scenekunster Sara Birgitte Øfsti blir ofte kategorisert som
’politisk’ forteller, med et tydelig samfunnsengasjement. I 2010 – 2013 turnerte hun for DKS
i fire fylker med forestillingen ”Hva skriver de hjem om, en forestilling om menneskehandel”
for videregående skole, sammen med Beathe Frostad. Gjennom to års arbeid med research
og innhenting av materiale til forestillingen ble omfanget av og følgene av dagens fastfashion
og tekstilindustriens bakside, et uunngåelig tema.

 

Stord kunstlag, kunsthallen i Stord kulturhus

 

 

 

_
_
_