Om huset

Generell informasjon
Stord kulturhus vart oppført i 1978 og har status som eit regionalt kulturhus. Me legg vekt på å vera eit inkluderande og levande hus for alle aldersgrupper. Stord kulturhus er drifta av Stord kommune.

17.mai 2024 Kulturhuset er stengt denne dagen. Me ønskjer alle ei fin feiring!

OPNINGSTIDER 
Måndag til fredag 09:00 - 21:15 - Frå 01.02.24 opnar huset kl 11.30 måndagar
Laurdag 11:00 - 18:00
Sundag 15:00 - 21:00

SOMMAR 2024:  24.06 - 16.08 er huset stengt laurdagar og ettermiddag/kveld måndagar og tysdagar

(Symjehallen er stengt 08.07 - 04.08)  

KONTAKTINFORMASJON
Telefon kiosk 53 49 69 66

Telefon kulturhusvert 53 49 69 56   
Sjå elles sida "Kontakt oss"


FØRSTE ETASJE:
STORSALEN: 408 seter. Tilhøyrande garderobeanlegg med 2 sminkeceller og eit større arbeidsrom.
SMÅSALEN: 136 sete.

SYMJEHALLEN 

UNDERETASJE

Bilete av vestibyle i underetasje med papirfuglar

KULTURSENTERET. Møte/festlokale med tilhøyrande kjøken og "dansesal" Kapasitet: 35-40 personar.

Pris lag/org: Kr 500 for inntil 3 timar, tillegg utover tre timar kr 100 pr time. Private:  Kr 650, tillegg etter tre timar kr 200 pr time. (Betaling for leiga i kiosk). 

Mandagsklubben og Onsdagsklubben sitt faste klubblokale.  

Utsmykking i kultursenteret: VISUELT DEMOKRATI. Eit treårig kunstprosjekt initiert av Rita Marhaug i samarbeid med Foreningen Trykkeriet i Bergen. Støtte frå Hordaland fylkeskommune. Bergen kommune har også bidrege med et mindre prosjektstøttebeløp. Kunstnar Dino Dikic har laga tapetveggar i lag med fangar frå Bjørgvin fengsel.    

Tapetveggar med kunstverk frå prosjekt Visuelt demokrati

2. etasje:
Stord folkebibliotek 
Kulturadministrasjon/ eining for kultur
Administrasjonen til Stord kulturskule

TO MØTEROM: Tressmyro (20 stk) og Vikjo (10 stk):

Bilete av møterom

Ideelle Kr 300 og Kommersielle/ private Kr 600 for inntil 3 timar. Utover tre timar kjem eit tillegg på Kr.  100 / 150 pr time (Betaling for leiga i kiosk). 


Informasjon om utleige.

Scenerommet.no.