Om huset

Generell informasjon
Stord kulturhus vart oppført i 1978 og har status som eit regionalt kulturhus. Me legg vekt på å vera eit inkluderande og levande hus for alle aldersgrupper. Stord kulturhus er drifta av Stord kommune.


OPNINGSTIDER 
Måndag til fredag 09:00 - 21:15
Laurdag 10:00 - 18:00
Sundag 14:30 - 21:00

KONTAKTINFORMASJON
Telefon kulturhusvert 53 49 69 66
Sjå elles sida "Kontakt oss"


FØRSTE ETASJE:
STORSALEN: 408 seter. Tilhøyrande garderobeanlegg med 2 sminkeceller og eit større arbeidsrom.
SMÅSALEN: 136 sete.

SYMJEHALLEN 

UNDERETASJE

Bilete av vestibyle i underetasje med papirfuglar


KUNSTHALLEN. Utstillingslokale som og kan nyttast til konsertar, møter e.l. Kapasitet: ca. 100 personar. 

Bilete av kunsthallen

LEIGEPRISAR: Ideelle: Kr 600. Kommersielle/ Private: Kr 1 100. 10% av inntekter over kr 7 000.

UTSTILLINGAR PR DAG: Ideelle: Etter avtale. Kommersielle/ privat: Kr 250 pr dag + 10% av inntekt over kr 7 000.   


KULTURSENTERET. Møte/festlokale med tilhøyrande kjøken og "dansesal" Kapasitet: 35-40 personar.

Pris lag/org: Kr 500 for inntil 3 timar, tillegg utover tre timar kr 100 pr time. Private:  Kr 600, tillegg etter tre timar kr 200 pr time. (Betaling for leiga i kiosk). 

Mandagsklubben og Onsdagsklubben sitt faste klubblokale.  

Utsmykking i kultursenteret: VISUELT DEMOKRATI. Eit treårig kunstprosjekt initiert av Rita Marhaug i samarbeid med Foreningen Trykkeriet i Bergen. Støtte frå Hordaland fylkeskommune. Bergen kommune har også bidrege med et mindre prosjektstøttebeløp. Kunstnar Dino Dikic har laga tapetveggar i lag med fangar frå Bjørgvin fengsel.    

Tapetveggar med kunstverk frå prosjekt Visuelt demokrati

2. etasje:
Stord folkebibliotek 
Kulturadministrasjon/ eining for kultur
Administrasjonen til Stord kulturskule

TO MØTEROM: Tressmyro (25 stk) og Vikjo (10 stk):

Bilete av møterom

Ideelle Kr 300 og Kommersielle/ private Kr 550 for inntil 3 timar. Utover tre timar kjem eit tillegg på Kr.  100 / 150 pr time ( Betaling for leiga i kiosk). 


Informasjon om utleige.

Scenerommet.no.